Gail M. Brown, Curator


Veleta Vancza


Veleta Vancza
Untitled White Bowl
10" x 10" x 5"
Enamel, copper
2008

 


Veleta Vancza
Untitled White Bowl
detail

Go to the main RE/ACTION(S) page or to the Home page.